Aplikace

Hyperspektrální systémy jsou pokročilé technologie, které se používají k důkladné analýze spektrálních charakteristik různých objektů a materiálů. Zaznamenávají kompletní spektrum dopadajícího světla na každém pixelu. Zde je několik oblastí, ve kterých se hyperspektrální kamery RESONON uplatňují:

Precizní zemědělstvíWheat

Hyperspektrální kamery jsou významným nástrojem pro analýzu vegetačního povrchu. Pomocí spektrálních indexů lze zvýraznit vegetační složku v obraze a vypočítat kvantitativní ukazatele, jako je množství zelené biomasy nebo obsah vody v půdě. Tyto informace jsou užitečné pro optimalizaci zemědělského hospodaření. Umožňují identifikaci plevelů, sledování zdraví rostlin a hodnocení zralosti. Jsou používány k analýze vegetace, detekci chorob rostlin, optimalizaci hnojení a sledování růstu plodin. Pomáhají zemědělcům a lesníkům lépe spravovat půdu a lesy. 

Průmyslová kontrola

Hyperspektrální zobrazování umožňuje identifikaci a klasifikaci objektů na základě jejich spektrálních signatur. Je to klíčová technologie pro průmyslovou kontrolu, kvalitu výrobků a detekci vad.

Monitorování životního prostředí

Hyperspektrální systémy se využívají při monitorování znečištění ovzduší. Mohou identifikovat emise z průmyslových zařízení, dopravy a dalších zdrojů. To je důležité pro snižování znečištění ovzduší a ochranu lidského zdraví.

Biodiverzita

Hyperspektrální systémy pomáhají mapovat různé typy vegetace, sledovat migraci ptáků a identifikovat ohrožené druhy. To je klíčové pro ochranu biodiverzity a udržitelné využívání přírodních zdrojů

Biotechnologie a lékařská diagnostika

Systémy RESONON se používají v mnoha biologických a lékařských aplikacích. Používají k analýze tkání a buněk. Mohou pomoci identifikovat patologické změny, jako jsou nádory nebo infekce.

Dálkový průzkum Země

Je to moderní metoda získávání informací o objektech a jevech na povrchu planety Země bez nutnosti fyzického kontaktu. Tato technologie se zabývá pořizováním, získáváním, zpracováním a vyhodnocováním letových a satelitních hyperspektrálních snímků.

Analýza potravin

Hyperspektrální kamery mají významné uplatnění při analýze potravin. Tyto pokročilé technologie umožňují detailní studium spektrálních charakteristik různých potravin a materiálů. Používají se při třídění a kontrole kvality potravin, při detekci vad a kontaminantů nebo při kontrole kvality surovin a hotových produktů.

Strojové vidění

Hyperspektrální kamery mají významné uplatnění při strojovém vidění. Tyto pokročilé technologie umožňují detailní studium spektrálních charakteristik různých objektů a materiálů. Hyperspektrální strojové vidění detekuje malé barevné rozdíly přesněji a identifikuje různé materiály spolehlivěji než běžné zobrazovací systémy. Lze je propojit s roboty, štítkovacími zařízeními nebo použít jako zpětnou vazbu pro třídění, klasifikaci nebo řízení procesů.

Více informací a ukázky typických aplikací najdete zde.